Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

NHÀ THƠ NGUYỄN THÁI SƠN

Qua FB, tôi đã mạo muội vào thăm 4 tòa lâu đài tráng lệ của nhà thơ Nguyễn Thái Sơn:
1/nguyenthaison1710.blogspot.com
2/nguyenthaisondannuoc.blogspot.com
3/dannuoc.blogspot.com
4/dannuoc6.blogspot.com
LÃO NÔNG PHU xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ của anh đăng trên blog NGUYỄN THÁI SƠN (nguyenthaison1710.blogspot.com)

1- THĂM MỘ CHIỀU CUỐI NĂM

Vạt đồi yên nghỉ bao Đồng đội
Nhang trầm
                  một thẻ
                             biết làm sao!...
Thắp lên
             đành cắm nơi đầu gió
Hương
          Khói...
                      đừng quên Nấm Mộ nào!
                                           
                                                             19802/ GẶP NẤM MỘ NGƯỜI CÙNG QUÊ Ở TÂY NGUYÊN


Chị tháng Bảy tôi tháng Mười
sinh cùng năm - cũng gốc người Nam Sang (*)
rừng cao su lá ngập vàng
mảnh bia mờ chữ chân nhang nhạt màu

tha hương thân phận như nhau
đá lăn khỏi núi quả cau rã buồng
đời người như chỉ treo chuông
biết rằng dài ngắn tròn vuông thế nào

quê nhà thóc kém gạo cao
người ra Hồng Quảng kẻ vào Đắc Nông
đành rằng ruộng hẹp người đông
thiếu đâu dăm thước đất đồng chị ơi !

ngổn ngang vải nát ván thôi  (**)
nước dâng nửa huyệt, cát bồi lưng bia
người thân đã đón chị về ?
gạch Châu Sơn, đá Kiện Khê “lập nhà”

gò cao dứa ngộ trắng hoa
đất nâu ấm cốt phù sa mát hồn
trăng rằm đọng vũng đường thôn
trầu không hụt lứa, cau non sớm cằn

lang bang tất tưởi nhọc nhằn
áo mặc dẫu ấm, bát ăn dù đầy
mình như thuyền mộc thương cây
rồi ra cũng nhẩm tính ngày về quê…

 Phương Nam, 1998
---------------------------------------------
(*) Nay là vùng Hà Nam, Nam Định
(**) Ván quan tài sau khi cải táng


1 nhận xét:

Hoàng Anh Thu nói...

3 đường dẫn liên quan đến bài thơ:
(1): http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tanman/2010/8/166239.cand
(2): http://www.baodienbienphu.com.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/%E2%80%9Ch%C6%B0%C6%A1ng-kh%C3%B3i-%C4%91%E1%BB%ABng-qu%C3%AAn-n%E1%BA%A5m-m%E1%BB%99-n%C3%A0o%E2%80%9D
(3): http://baolamdong.vn/vhnt/201107/Tham-mo-chieu-cuoi-nam-2062967/