Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

THƯ GỬI CON Ở TRƯỜNG SA


THƯ GỬI CON Ở TRƯỜNG SA

Mẹ của con chưa bao giờ tới biển
Chỉ thấy nồm nam, gió phương ấy thổi về
Thấy mồ hôi con ướp mặn trưa hè
Chỉ mẹ biết. Mẹ thuộc hơi con từ bé.

Ngót tháng nữa quê nhà gặt lúa
Đồng thôn ta hạt đông sữa, chắc đòng
Trà sớm hơn đang ken hạt, đơm bông
Mẹ ước cỡ đầu sào dăm tạ thóc.

Em gái con đã vào hè, nghỉ học
Nó bảo vào phây để gặp gỡ Trường Sa
Em thấy con ngồi dưới gốc phong ba
“Anh đen giòn mà cười tươi, mẹ ạ!”

Mẹ chẳng biết phây là gì cả
Nghe em con nói thế, mẹ yên lòng
Biển nơi con hẳn dài rộng hơn sông
Mẹ nghe nói phải cưỡi tàu đi phỏng?

Đừng cười mẹ viết điều gì chưa chuẩn
Lời quê ta có vậy, mộc mạc thôi
Con đóng quân ở tít tận mù khơi
Nhớ giữ sức, yên lòng canh lũ giặc.

Còn điều nữa, mải dông dài quên mất
Cái Tít nhà bác Tâm luôn hỏi thăm con
Ấy, mẹ quên. Em nó lại chữa luôn:
Là cái Tấm, mẹ quen tên hồi bé.

Thư hôm nay viết ngắn thôi, con nhé!
Mẹ bận chiều nay còn thăm lúa đồng Chiêm
Hẹn thư sau, mẹ sẽ viết nhiều thêm
Cho mẹ hỏi thăm tới anh em, đồng đội.

Con biết đấy, người ở quê rất vội
Thôi, mẹ dừng tay. Nắng đứng bóng bên thềm
Mẹ mong con trai chân cứng đá mềm
Tái bút: Nhớ gửi thư cho Tấm nhé!

                                   0h 27 29/5/2014
                                                           NGUYỄN ĐÌNH THÁI