Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

UỐNG RƯỢU VỚI GIỜI
Đêm thu ngất ngưởng rượu giời
Tay nâng chén quế ta mời giăng suông
Rượu này ta cất từ sương
Men từ đá núi, ủ hương của giời
Rượu ngon ta cất để mời
Giọt cay, giọt đắng, men đời đắng cay
Rượu buồn uống mãi chẳng say
Men đời ủ mãi càng cay, càng nồng
Mênh mông ngồi giữa mênh mông
Hư không uống cạn hư không kiếp người
Đêm nay làm bạn với giời
Rượu suông ha hả, ta cười với giăng.

                                          Viết ở vỉa hè 10/9/2013

                                          NGUYỄN ĐÌNH THÁI