Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

ĐI THUYỀN TRÊN VỊNH

                                                 
                                                    Dập dềnh sóng biếc, muôn đảo đá
                                                    Trùng điệp giăng thành, núi nhấp nhô
                                                    Thuyền trôi mờ ảo như cổ tích
                                                    Tiếng người thoảng gió, tựa như mơ
                                                   Thuyền quay về bến, chiều tím ngắt
                                                   Lòng thơ thư thái, họa đôi câu
                                                   Lão ngư nhẹ vuốt chòm râu bạc
                                                   Chợt ánh trăng non ló đỉnh đầu.

                                                                                                   6/2011
                                                                                (Trích bài thơ cùng tên trong tập
                                                                                 LỬA THAN-NXB Hội Nhà văn 2012)
          
                                                                                      NGUYỄN ĐÌNH THÁIVỚI NGƯỜI QUAN HỌ*

                                             
Vẫn câu hát ấy ngàn đời
Vẫn thày mẹ ấy, vẫn lời hát xưa
Vẫn con đò ấy chiều mưa
Vẫn mái đình ấy, ngói chưa đổi màu
Hồ bán nguyệt với nhịp cầu
Tháng giêng trẩy hội chung câu ân tình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Thiết tha câu hát kết mình với ta
Sao em dối mẹ, giấu cha
Yếm đào gửi lại, dối là gió bay?
Nhẫn ai tay đã lồng tay
Sao đành dối mẹ gió bay qua cầu?
Ngày xưa thày mẹ yêu nhau
Cũng câu hát ấy... qua cầu... dối ai?!...
Anh về với hội giêng hai
Trao duyên câu hát, nối dài yêu thương.

                                                         01h20 19/3/2012 

                                                         NGUYỄN ĐÌNH THÁI
                                              (Rút trong tập thơ LỬA THAN-VXB Hội Nhà văn 2012)


* Rút trong Tập thơ LỬA THAN - NXB Hội Nhà văn 2012

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

DUYÊN GIẦU, DUYÊN CAU

Nhà "Ấy" có dậu giầu không
Nhà này cũng có một buồng cau non
Bên nhà"Ấy" vẫn còn son
Bên này u bảo:"Mày còn dở hơi!"
Nói vụng thầy mẹ, lạy Giời:
Khối đứa còn dại, dở người hơn con!!!
Lạy cau, cau hãy vẫn non
Lạy giầu, giầu hãy vẫn còn giầu không
Bao giờ giầu "Ây" cay nồng
"Ấy" chửa lấy chồng, tôi sẽ sang chơi
Chè xanh nấu nước giếng khơi
Tôi về thưa nhời, u sẽ sắm cho
Cau đây, giầu đấy, chẳng lo
Có cả  xôi vò, có cả rượu tăm
U mua đôi chiếu  "Ấy" nằm
Sắm chăn"Áy" đắp. Kéo "chằm" "Ấy" đeo
Tôi trình quan tám tiền cheo
Quan tư tiền cưới, lại đèo buồng cau


Trêu u:"U sắp có dâu"
U củng vào đầu:"Rõ lũ trẻ con"
Lạy Giời, cau mãi còn non
Lạy Giời, giầu  mãi vẫn còn giầu không

               02h45 12/02/2012
 
               NGUYỄN ĐÌNH THÁI
(Rút trong tập thơ LỬA THAN-NXB Hội Nhà văn 2012)  

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

ĐÒ CHIỀU

  Đò chiều hờ hững bên sông   
Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa
Quán chiều hờ hững tán đa
Gió chiều hờ hững như là hờn ai
Bóng chiều hờ hững đổ dài
Đường chiều hờ hững. Nào ai qua đò

                                              26/10/2011
                                                               
                                          NGUYỄN ĐÌNH THÁI