Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

DUYÊN GIẦU, DUYÊN CAU

Nhà "Ấy" có dậu giầu không
Nhà này cũng có một buồng cau non
Bên nhà"Ấy" vẫn còn son
Bên này u bảo:"Mày còn dở hơi!"
Nói vụng thầy mẹ, lạy Giời:
Khối đứa còn dại, dở người hơn con!!!
Lạy cau, cau hãy vẫn non
Lạy giầu, giầu hãy vẫn còn giầu không
Bao giờ giầu "Ây" cay nồng
"Ấy" chửa lấy chồng, tôi sẽ sang chơi
Chè xanh nấu nước giếng khơi
Tôi về thưa nhời, u sẽ sắm cho
Cau đây, giầu đấy, chẳng lo
Có cả  xôi vò, có cả rượu tăm
U mua đôi chiếu  "Ấy" nằm
Sắm chăn"Áy" đắp. Kéo "chằm" "Ấy" đeo
Tôi trình quan tám tiền cheo
Quan tư tiền cưới, lại đèo buồng cau


Trêu u:"U sắp có dâu"
U củng vào đầu:"Rõ lũ trẻ con"
Lạy Giời, cau mãi còn non
Lạy Giời, giầu  mãi vẫn còn giầu không

               02h45 12/02/2012
 
               NGUYỄN ĐÌNH THÁI
(Rút trong tập thơ LỬA THAN-NXB Hội Nhà văn 2012)  

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

ĐÒ CHIỀU

  Đò chiều hờ hững bên sông   
Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa
Quán chiều hờ hững tán đa
Gió chiều hờ hững như là hờn ai
Bóng chiều hờ hững đổ dài
Đường chiều hờ hững. Nào ai qua đò

                                              26/10/2011
                                                               
                                          NGUYỄN ĐÌNH THÁI