Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

HÔM NAY ÔNG TÁO CHẦU TRỜI

                 
                                     Mới sáng ra, vào nhà bác Thông, viết còm xong, nghe bài hát 
                                "Tôi là người thợ lò" là tôi chuẩn bị cho công việc ngày mà năm
                                 nào cũng thế, Đông Trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân lên Thiên
                                 đình chầu Ngọc Hoàng. Hôm nay là 23 tháng Chạp Nhâm       
                                 lại vào ngày 03/02/2013, ngày kỉ niệm 83 năm thành lập ĐCSVN
                                 Thế rồi cũng có đào, có quất. Thế là Tết chứ gì!
                                                Các nhà sản xuất Táo năm nay có mắc tý về cái "phản
                                  cảm". Cuối cùng đã phải hoạn đi cái khoản "đầu pín" mới được Cục 
                                  biểu diễn nghệ thuật cấp phép. Gì chứ cái lão Chí Trung lại được dịp
                                  xỏ xiên lão Thăng (Đinh La). Nhưng lão đã cẩn thận rào đón khi 
                                  bẩm xin phép lão Thăng. Thăng bảo: "Mái Văn Thoải" hê hê...